0

Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай 62-р тогтоолын хүрээнд хийгдсэн ажил

Монгол улсын засгын газрын 2018 оны 2 дугаар сарын 28- ны өдрийн “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62-р тогтоолын хүрээнд Нийслэлийн боловсролын газар, Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар, [...]

0

“ИЛЧ-ОРД” ОНӨААТҮГ-Н ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ГАЗАРТ НЭГ ШИРХЭГ ХАЛААЛТЫН ЗУУХ ШИЛЖҮҮЛЭН СУУРИЛУУЛСАН АЖИЛ

“ИЛЧ-ОРД” ОНӨААТҮГ-Н ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ГАЗАРТ НЭГ ШИРХЭГ ХАЛААЛТЫН ЗУУХ ШИЛЖҮҮЛЭН СУУРИЛУУЛСАН АЖИЛ Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Баганат  Өргөө ХХК-наас Багахангай дүүргийн “Илч-орд” ОНӨААТҮГ-т [...]

page 1 of 2