0

2017/01, 2017/02  ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ТАЙЛАН

ХАЛААЛТЫН ЗУУХНУУДЫН ТҮҮХИЙ ЭД /НҮҮРС/ БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ НЭЭЛТТЭЙ, 2017/01, 2017/02  ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ТАЙЛАН Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газрын даргаар [...]