In Мэдээ мэдээлэл

2017 оны 12 дугаар сарын 09 ны өдөр хэрэглэгч оршин суугчдын дунд “ НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ” арга хэмжээг зохион байгуулж тараах материалаар үйл ажиллагаага танилцуулан, сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, борлуулалтын орлогыг төвлөрүүлж  нийт оршин суугч иргэд, албан байгууллагаас дансанд: 2.322.800₮  кассын баримтаар: 72.400 –ийг хүлээн авч нийт 2.395.200₮-ний  орлого төвлөрүүлж ажиллаа.

Recent Posts

Leave a Comment

Холбоо барих

Та бидэнд И-мэйл илгээнэ үү бид эргээд холбогдоно.

Not readable? Change text. captcha txt