In Мэдээ мэдээлэл

2017 оны 10 сарын 19 ны өдөр нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг инженерийн хангамжийн байгууллагуудын шугам сүлжээнд технологийн горим зөрчигдсөн осол гарахаас  урьдчилан  сэргийлэх ослын үед ажиллах хүн хүч, техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангуулах штабын дадлага сургалт,  шалгалтыг 172ирж 19 цагт  хийсэн . Бэлэн байдлын сургалт, зохион байгуулалтыг байгууллагын Шуурхай зохицуулалтын алба, инженер техникийн ажилтан, нар сайн үнэлгээтэй оролцов.   

 

 

Recent Posts

Leave a Comment

Холбоо барих

Та бидэнд И-мэйл илгээнэ үү бид эргээд холбогдоно.

Not readable? Change text. captcha txt