In Мэдээ мэдээлэл

Засварын шуурхай бригад батлагдсан төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2017 онд 99%-тай гүйцэтгэлтэйгээр чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж байна.

  • 24 дүгээр халаалтын зуухны 4 дүгээр DZL маркын зуухны урсгал засвар

 

  • 68 дугаар халаалтын зуухны TEMPO-OД маркын 0,7 мвт хүчин чадалтай 2 зуухны урсгал засвар

 

  • 58 дугаар халаалтын зуухны 1 дүгээр МУХТ маркын урсгал засвар

 

  • ‘’ Хилчин хотхон ‘’-ны дулааны төвийн эвдэрч ашиглалтгүй болж шилжиж ирсэн 3 дугаар DZL маркын урсгал засвар

  • Глоб халаалтын зуухны 2 хэлхээтэй болгох урсгал засвар

сүлжээний насосууд                                                               2 дугаар хэлхээ шинээр суурилуулсан

 

Recent Posts

Leave a Comment

Холбоо барих

Та бидэнд И-мэйл илгээнэ үү бид эргээд холбогдоно.

Not readable? Change text. captcha txt