0

“Төрийн албаны ажил эрхлэлтийн ирээдүй” сургалт

Монгол Улсын Их сургууль, Олон улсын харилцааны нийгмийн ухааны сургуулийн Нийтийн Удирдлагын тэнхим, Төрийн Албаны Зөвлөл болон Шпайерын Төрийн Захиргаа Удирдлагын институт, Орон нутгийн [...]

0

Бүх нийтийн мод тарих өдөрлөг

Жил бүрийн 10 дугаар сарын 10-ны өдрийг “Мод тарих үндэсний өдөр” уламжлал болгон зохион байгуулдаг болсон. Энэ оны 10 дугаарс сарын 10-ны өдөр байгууллагын хамт олныг төлөөлж 13 ажилтан албан [...]

0

Шагайн наадгайн тэмцээн зохион явууллаа

Хэсэгчилсэн ижненерийн хангамжийн удирдах газрын Биеийн тамир спортын “Эрч” хамтлагын 2015 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилгоор 10 дугаар сарын 13-ны өдөр үндэсний “Шагайн наадгайн” тэмцээнийг [...]

0

Цэвэрлэгээнд хамт олон идвэхтэй оролцов.

Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулсан Намрын бүх нийтийн их цэвэрлэгээ 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр боллоо. Цэвэрлэгээнд Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах [...]

0

Диспетчерийн сургалт зохион байгууллаа

Диспетчерүүдийн мэргэжлийн чадавхийг дээшлүүлэх зорилгоор жил бүрийн 10, 4 дүгээр саруудад сургалт зохион байгуулан ажиллаж байна. 2015 оны 10 дугаар сарын 09-ны өдөр Ахлах диспетчер [...]