0

“Төрийн албаны ажил эрхлэлтийн ирээдүй” сургалт

Монгол Улсын Их сургууль, Олон улсын харилцааны нийгмийн ухааны сургуулийн Нийтийн Удирдлагын тэнхим, Төрийн Албаны Зөвлөл болон Шпайерын Төрийн Захиргаа Удирдлагын институт, Орон нутгийн [...]

0

Шагайн наадгайн тэмцээн зохион явууллаа

Хэсэгчилсэн ижненерийн хангамжийн удирдах газрын Биеийн тамир спортын “Эрч” хамтлагын 2015 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилгоор 10 дугаар сарын 13-ны өдөр үндэсний “Шагайн наадгайн” тэмцээнийг [...]

0

Цэвэрлэгээнд хамт олон идвэхтэй оролцов.

Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулсан Намрын бүх нийтийн их цэвэрлэгээ 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр боллоо. Цэвэрлэгээнд Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах [...]