0

“ИЛЧ-ОРД” ОНӨААТҮГ-Н ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ГАЗАРТ НЭГ ШИРХЭГ ХАЛААЛТЫН ЗУУХ ШИЛЖҮҮЛЭН СУУРИЛУУЛСАН АЖИЛ

“ИЛЧ-ОРД” ОНӨААТҮГ-Н ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ГАЗАРТ НЭГ ШИРХЭГ ХАЛААЛТЫН ЗУУХ ШИЛЖҮҮЛЭН СУУРИЛУУЛСАН АЖИЛ Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Баганат  Өргөө ХХК-наас Багахангай дүүргийн “Илч-орд” ОНӨААТҮГ-т [...]

0

ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ ТӨСӨЛ

ХЭСЭГЧИЛСЭН ИНЖЕНЕРИЙН ХАНГАМЖИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ ТӨСӨЛ  Нэг.Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэхүү журмаар Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газрын [...]