0

Уурын болон нам даралтын зуухыг цахилгаан халаалтад холбох, газанд шилжүүлэх арга хэмжээг авна

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанд Монгол Улсын Засгийн газрын 62 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын  хүрээнд агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд хамаарах 70-100кв-н хүчин чадалтай нам [...]

0

Хотоо цэвэрлэж угаах өдөр

2019 оны 09 сарын 14 өдөр                                                                              Улаанбаатар хот Нийслэлийн засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 10-ний өдрийн “Хог хаягдал, [...]

0

ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ ХИЙХ ТОВ ЗАРЛАХ ТУХАЙ

Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газраас зарласан “Халаалтын зуухнуудын түүхий эд /нүүрс/ бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах” 2019/01, 2019/02 тоот дугаартай тендерийн материал [...]

0

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд хамрагдлаа

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд хамрагдлаа “Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын ажилтан, албан хаагчид газар хөдлөлтийн аюулаас урдчилан сэргийлэхэд [...]

page 1 of 4