0

Хотоо цэвэрлэж угаах өдөр

2019 оны 09 сарын 14 өдөр                                                                              Улаанбаатар хот Нийслэлийн засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 10-ний өдрийн “Хог хаягдал, [...]

0

ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ ХИЙХ ТОВ ЗАРЛАХ ТУХАЙ

Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газраас зарласан “Халаалтын зуухнуудын түүхий эд /нүүрс/ бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах” 2019/01, 2019/02 тоот дугаартай тендерийн материал [...]

0

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд хамрагдлаа

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд хамрагдлаа “Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын ажилтан, албан хаагчид газар хөдлөлтийн аюулаас урдчилан сэргийлэхэд [...]

page 1 of 4