0

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгж байгууллагуудын уулзалт

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгж байгууллагуудын уулзалт Өнөөдөр хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газарт тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгж байгууллагуудын хурал боллоо. Тус [...]