0

Штабын дадлага сургалт, шалгалт

2017 оны 10 сарын 19 ны өдөр нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг инженерийн хангамжийн байгууллагуудын шугам сүлжээнд технологийн горим зөрчигдсөн осол гарахаас  урьдчилан  сэргийлэх [...]

0

“Төрийн албаны ажил эрхлэлтийн ирээдүй” сургалт

Монгол Улсын Их сургууль, Олон улсын харилцааны нийгмийн ухааны сургуулийн Нийтийн Удирдлагын тэнхим, Төрийн Албаны Зөвлөл болон Шпайерын Төрийн Захиргаа Удирдлагын институт, Орон нутгийн [...]

0

Шагайн наадгайн тэмцээн зохион явууллаа

Хэсэгчилсэн ижненерийн хангамжийн удирдах газрын Биеийн тамир спортын “Эрч” хамтлагын 2015 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилгоор 10 дугаар сарын 13-ны өдөр үндэсний “Шагайн наадгайн” тэмцээнийг [...]

0

Цэвэрлэгээнд хамт олон идвэхтэй оролцов.

Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулсан Намрын бүх нийтийн их цэвэрлэгээ 2015 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр боллоо. Цэвэрлэгээнд Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах [...]

0

Түүхэн товчоон

ХЭСЭГЧИЛСЭН ИНЖЕНЕРИЙН ХАНГАМЖИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ТҮҮХ Улаанбаатар хотын захын хороололд байрлалтай дулааны төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэг эмнэлэг, орон сууц болон [...]

page 1 of 2