0

“Үр дүнгийн гэрээ”-нд гарын үсэг зурлаа

Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газрын дарга Г.Баттулга Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболдтой байгуулсан 2018 оны “Үр дүнгийн гэрээ”-нд гарын [...]

0

2017/01, 2017/02  ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ТАЙЛАН

ХАЛААЛТЫН ЗУУХНУУДЫН ТҮҮХИЙ ЭД /НҮҮРС/ БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ НЭЭЛТТЭЙ, 2017/01, 2017/02  ДУГААРТАЙ ТЕНДЕРИЙН ТАЙЛАН Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газрын даргаар [...]

0

Штабын дадлага сургалт, шалгалт

2017 оны 10 сарын 19 ны өдөр нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг инженерийн хангамжийн байгууллагуудын шугам сүлжээнд технологийн горим зөрчигдсөн осол гарахаас  урьдчилан  сэргийлэх [...]

page 1 of 3