0

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААГ ТӨЛӨВЛӨХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААГ ТӨЛӨВЛӨХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ Энд дарж татаж авна уу ТАТАХ 

0

ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ ХИЙХ ТОВ ЗАРЛАХ ТУХАЙ

Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газраас зарласан “Халаалтын зуухнуудын түүхий эд /нүүрс/ бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах” 2019/01, 2019/02 тоот дугаартай тендерийн материал [...]