Ажилтны ёс зүйн дүрмийг батлах тухай
Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай
Техникийн нөхцөл олгох журам батлах ажлын хэсэг байгуулах тухай
Шуурхай зохицуулалтын албаны ажиллах журам батлах ажлын хэсэг байгуулах тухай
Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрыг өөрчлөн байгуулах тухай
Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам
Холбоо барих

Та бидэнд И-мэйл илгээнэ үү бид эргээд холбогдоно.

Not readable? Change text. captcha txt